کمیته ها و مسئولین

کمیته ها و مسئولین

کمیته درمان آموزشی و سوپریژن

مسئول: آقای دکتر تورج مرادی

این کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر نیازهای درمان آموزشی و نظارت بر درمان کاندیدها و دانش پژوهان را به عهده دارد. مسئولیت ارزیابی صلاحیت روانکاوان یا رواندرمانگران تحلیلی و دانش پژوهان پیشرفته و ممتاز که خدمات درمانی و سوپرویژن به کاندیدها یا به دانش پژوهان ارائه می‌دهند نیز از وظایف این کمیته است. ارزیابی کیفیت خدمات سوپرویژن ارائه شده به کاندیدها و دانش پژوهان و همچنین مسئوليت نظارت بر سوپرويژنی که اعضای  هيئت علمي ‌، دستیاران هیئت علمی، کمک مدرسین  و یا دانش پژوهان پیشرفته و ممتاز كه درمان و سوپرويژن دانش پژوهان را بر عهده دارند از ديگر وظايف اين كميته است.

کمیته دروس

کمیته دروس یکی از کمیته های آموزش است. کمیته دروس با هدف برنامه ریزی دروس با تایید کمیته آموزش و نظارت بر اجرای دوره های آشنایی با رویکرد تحلیلی، ارتقاء مهارتهای رواندمانی و مشاوره، دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی، دوره رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کاربا خانواده و دوره روانکاوی فعالیت می کند.

کمیته دروس از معاونت های زیر تشکیل شده است:

 1. معاونت تعیین رئوس درسی، متون درسی و درسنامه ها (معاون: مسئولین علمی کمیته دروس)
 2. معاونت ارزیابی دانش پژوهان و کاندیداها (معاون: مسئولین اجرایی کمیته پژوهش)
 3. معاونت کنترل کیفیت مسئولیت های هیئت علمی (معاون: مسئول اجرایی کمیته دروس)
 4. معاونت هم نشینان و کمک مدرسین (معاون: مسئول اجرایی کمیته دروس)

دوره روانکاوی

         مسئولین علمی: دکتر اعتضادی، دکتر مرادی، دکتر نرسسیان

         مسئول اجرایی: آقای رحمت الله صالحی​

دوره جامع رواندرمانی تحلیلی

        مسئولین علمی: خانم مهین زعیم

        مسئول اجرایی: خانم الناز یاری​

دوره رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین

        مسئول علمی: دکتر تورج مرادی

        مسئول اجرایی: خانم شمین صدری

کمیته پیشرفت

مسئول: خانم یاسمن اکرامی

وظایف کمیته پیشرفت

آموزش تحلیلی فرآیند پیچیده ای است که در آن دانش نظری و عملی باید با رشد یک شخصیت سالم و درمان کنندهبا هم به انسجام برسند. مسئولیت کمیته پیشرفت این است که بر این فرآیند در حین اینکه هرفرد مشغول گذراندن دوره آموزشی خود است نظارت کند.

 1. برای هر کاندید یا دانش پژوه رواندرمانی تحلیلی در انستیتو، مشاور در کمیته پیشرفت توسط مسئول کمیته پیشرفت در نظر گرفته می‌شود. هر دانش پژوه در شروع ترم اولِ دوره آموزشی با مشاور خود آشنا خواهد شد و با او ملاقات خواهد کرد.
 2. مشاور با کاندید/ دانش پژوه برای حمایت و راهنمایی وی راجع به نیازهای آموزشی او ملاقات و مشورت می کند ؛ همچنین به او راجع به حیطه‌هایی که احتیاج به پیشرفت دارد تا بتواند دوره آموزشی را تکمیل کند توصیه‌هایی خواهد کرد.
 3. مدیر داخلی مسئول امور دانش پژوهی کمیته پیشرفت است و نقش ارزیابی و توصیه راجع به پیشرفت دانش پژوه در مورد جوانب مختلف آموزشی براساس قوانین آموزشی و “تعریف پیشرفت قابل قبول” و گزارش آن به کمیته پیشرفت را نیز دارد .

کمیته درمان عموم

مسئول: خانم شروین قیصر

وظیفه مسئول این کمیته که مسئول فنی انستیتو روانکاوی تهران نیز است، ارتقا کیفیت رواندرمانی در انستیتو توسط پیگردی دلایل قطع درمان و انتقال این دلائل به کمیته باز آموزی به منظور تسهیل راه های ارتقا و کیفیت کار درمانگران است. مسئول فنی با مراجعینی که درمان تحلیلی دریافت  می کردند تماس می گیرد و در صورت تمایل آنها، دلایل قطع زودرس رواندرمانی شان را با هم بررسی می کنند. او همچنین با درمانگرانی که بیش از سه ریزش بیمار درسال داشته اند گفتگو  و مصلحت اندیشی می کند. نتایج چنین اقداماتی را به کمیته بازآموزی و کمیته آموزش گزارش می دهد تا راهکار ها پیدا شوند و تحولات لازم انجام گیرند.​

کمیته باز آموزی

مسئول علمی: خانم محبوبه مهین زعیم

برنامه ریزی و اجرای کلاس ها و سمینارهای باز آموزی و ارائه مشورت های بالینی به صورت کوتاه مدت برای هیئت علمی از وظایف این کمیته است.

کمیته گروه های مطالعاتی

مسئول: خانم دکتر نگین فاطمی

حد اقل دو نفر از دانش پژوهان و یک عضو هیئت علمی می توانند بانی تشکیل گروه مطالعاتی باشند که در حیطه خاصی از روانکاوی یا رشته های مرتبط با آن مطالعه کنند و اهتمام به نشر نتایج چنین مطالعه ای بورزند. آغاز چنین گروه هایی لازم است توسط مسئولین کمیته تایید گردد.

کمیته پژوهش

مسئول علمی: خانم دکتر شهلا پزشک

اهداف کمیته پزوهش:

 • ارزیابی سازمانی
 • ارزیابی آموزش و سوپرویژن در دوره آشنایی و دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی
 • ارزیابی کارایی درمان
 • تهیه فیدبک به اساتید درباره روش آموزش و شیوه ارتباط با دانشجویان
 • ارزیابی سایر خدمات انستیتو از قبیل سخنرانی ها و آموزش های کوتاه مدت و …
 • ارزیابی کارایی برنامه های مداخله ای تهیه شده برای عموم
 • همکاری با دانشجویان دانشگاه ها که موضوع پایان نامه هایشان تم تحلیلی دارد.
 • پژوهش درمورد پدیده های تحلیلی از طریق آرشیو فیلمهای درمانی انستیتو:
 • تئوری تغییر
 • انتقال
 • انتقال متقابل
 • پژوهش در زمینه روانکاوی سازمانی برای موسسات و شرکت های خارج از انستیتو

کمیته نشر

مسئول: خانم پیمانه بهرامی

مسئول اجرایی: خانم سارا خسروی

بعد از سالها که از حضور روانکاوی در کشورمان می گذرد هنوز منابع علمی کاملی به زبان فارسی در دسترس دانش پژوهان، کاندیدها و علاقمندان  وجود ندارد . به همین دلیل و برای طراحی نظمی جدید در گفتمان روانکاوی ایران تصمیم گرفتیم کمیته نشر را با اولویت ترجمه و تالیف کتاب طراحی کنیم و هدف آن ترجمه و تالیف متون روانکاوی و طراحی منابع رسمی و قابل اعتماد برای دانش پژوهان و متخصصین این رشته و همچنین برای عموم مردم بود. با گذشت زمان و افزایش مخاطبان لزوم ایجاد زیر کمیته های زیر ایجاد گردید:

 1. مجله روانکاوی (دردست اقدام است)
 2. تهیه محتوا جهت  پادکست، اینستا، سایت و سایر ابزارهای social media
 3. مدیریت مرکز مرجع
 4. ترجمه مقالات درسی، کتب خارجی و کنترل کیفیت ترجمه آنها
 5. تالیف متون روانکاوی و ویراستاری ادبی آنها

کمیته سخنرانی ها و آموزش های کوتاه مدت بالینی

مسئول علمی: خانم دکتر سارا طراوتی

مسئول اجرایی: خانم سارا خسروی

این کمیته وظیفه ارائه سخنرانی و آموزش کوتاه مدت در حیطه روانکاوی به اعضای انستیتو و همچنین دانشجویان و متخصصین روانشناسی، مشاوره، پزشکی و روانپزشکی را بعهده دارد:

 • معرفی بیمار تحلیلی و بحث
 • سخنرانی‌های بالینی و نظری
 • ارائه های دانشجویی
 • ارائه سوپرویژن دریافت شده
 • ارائه مورد و بحث
 • ارائه خلاصه مقاله
 • ارائه خلاصه کتاب
 • کلاس های کوتاه مدت سوپرویژن گروهی
 • کلاسهای کوتاه مدت تئوری روانکاوی
 • کلاسهای کوتاه مدت تکنیک رواندرمانی تحلیلی
 • آموزش آنلاین و حضوری به شهرستان برای تمامی موارد فوق
 • کنفرانس سالیانه

کمیته روانکای برای عموم

مسئول علمی: خانم دکتر اکرم روشندل زاده

این کمیته تلاشش بر این است که با ارائه هر یک از سخنرانی‌ها، كلاس‌ها و يا مداخلات آموزشي برای عموم مردم و اعضای انستیتو،کاربردهای روانکاوی برای زندگی روانی سالم‌تر و روشن‌سازی مفاهیم عمقی و تجربی ما انسان ها روشن تر شوند.

سخنراني‌ها و کلاسهای آموزشی روانكاوي براي عموم:

 • سخنرانی رشد عاطفی کودکان
 • سخنرانی رشد عاطفی در نوجوانان و جوانان
 • کلاس فردیت و صمیمیت در ازدواج
 • سخنرانی درمورد اعتیاد (برای فرد دچار سوء مصرف و خانواده وی)
 • کلاس فرزند پروری (برای ارتقاء رشد عاطفی سالم فرزندان)
 • گروه بازی والد – کودک (برای ایجاد صمیمیت در حین فردیت)
 • گروه همسران ( برای هم اندیشی و شراکت بین همسران در یک گروه درمورد مسائل زندگی مشترک)
 • گروه والد- نوجوان ( برای ایجاد صمیمیت)
 • ویدئو فیدبک والد- نوزاد (در دست اقدام)

کمیته روانکاوی سازمانی

مسئول علمی: اعلام خواهد شد

کمیته روانکاوی سازمانی عهده دار ارائه خدمات روانشناختی تاثیر گرفته از روانکاوی به مدیران و کارکنان سازمان ها و مراکز و خانواده های آنها است. تحلیل روابط، تسهیل مدیریت بهینه و نهایتاً تحقق رضایت مندی فردی و ارتباطی بیشتر و همچنین افزایش بهره وری سازمانی از اهداف چنین خدماتی شمرده می شوند.

برخی بسته های خدماتی این کمیته شامل موارد زیر هستند:

 • خدمات جذب، استخدام و نگهداشت پرسنل
 • خدمات مدیریت و بهره وری
 • آموزش های روانشناسی- خانوادگی
 • خدمات مشاوره و رواندرمانی

کمیته روانکاوی در گفت و گو با هنر و ادبیات

مسئول علمی: آقای دکتر سید جواد میری

مسئول اجرایی: آقای ابراهیم بی آزار

در هر یک از این سخنرانی‌های این کمیته یک روانکاو یا رواندرمانگر تحلیلی (از داخل یا خارج از انستیتو) و یک متخصص یا فردی آکادمیک در یکی از رشته‌های هنر يا ادبيات به بحث و تبادل نظر راجع به موضوع مشترکی خواهند نشست.

کمیته سینما و روانکاوی

مسئول علمی: اعلام خواهد گردید

فیلمی که حاوی معانی روانشناختی عمیق باشد به نمایش در خواهد آمد. سپس يك پانل تحلیلی که حداقل از یک عضو هیئت علمی انستیتو و از یک متخصص در رشته دیگری تشکیل شده باشد به تحلیل روانکاوانه و بینا رشته ای فیلم خواهند پرداخت. در انتها سوال توسط مدعوین (به صورت کتبی) و پاسخ انجام می‌گیرد. هدف چنین جلساتی شناخت مسائل عمیق درونی و روانی انسان‌ها، آشنایی با شاخص‌های بهداشت روان و لمس ضرب آهنگ زندگی است.

کمیته شهرستان ها

مسئول: بعدا اعلام خواهد شد.

ارائه خدمات آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین خدمات درمانی به شهرستان ها با همکاری مراکز معتبر در شهرستان ها.

کمیته پذیرش

مسئولین: جمعی از اعضای هیئت علمی

کمیته پذیرش توسط کمیته آموزش در زمان پذیرش دانش پژوه برای دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی و دوره روانکاوی تعیین و اعضای آن انتخاب می گردد. این کمیته مسئول به انجام رساندن مراحل پذیرش است و توصیه خود را به کمیته آموزش برای تصویب نهایی پذیرش اعلام می کند. کمیته پیشرفت مسئول مصاحبه و انتخاب دانش پژوهان و تصویب ورود آنها برای ورود به دوره ارتقاء مهارت ها و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی و همچنین توصیه دانش پژوهان به کمیته پذیرش برای ورود به دوره روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین  است.

کمیته نظارت

مسئولین: جمعی از اعضای هیئت علمی

کمیته نظارت زیر نظر مدیر آموزش قرار گرفته و به جز وظیفه بررسی و تصمیم گیری راجع به تخلفات حرفه ای و انضباطی دانش پژوه یا کاندید، درمانمگران و هیئت علمی برفعالیت تمامی کمیته ها نظارت دارد. نظارت بر کمیته با هدف ارائه بالاترین کیفیت آموزشی و درمانی و هماهنگی کامل کمیته ها با یکدیگر می تواند بنا به درخواست مدیر آموزش در هرزمان برای بررسی های موضوع های مورد نظر تشکیل گردد. درحال حاضر کمیته آموزش این وظیفه را ایفا می کند.