کمیته آموزش

کمیته آموزش

کمیته آموزش انستیتو روانکاوی تهران مسئول تمامی فعالیت های آموزشی انستیتو است. مدیر آموزش مسئول کمیته آموزش هست. کمیته آموزش بخش های امور دانش پژوهان، هیئت علمی، کمیته نظارت و کمیته های دیگر در انستیتو را تحت مدیریت و نظارت خود دارد. ارائه بالاترین کیفیت آموزشی مطابق با اهداف انستیتو و برگزاری علمی- آموزشی فعالیت های فوق برنامه ها، جذب  و انتخاب  هیئت علمی، مدرسین کارآمد و برجسته و مسئولین کمیته ها، هماهنگی بین تمامی قسمت های کمیته آموزش و امور دانش پژوهان وکنترل دقیق و موشکافانه علمی فرایند انتخاب دانش پژوه و نظارت بر روند آموزش و درمان نظارت شده که با قوانین IPA هماهنگی داشته باشند از مهم ترین وظایف ثابت کمیته آموزش می باشد

اعضای کمیته آموزش و مسئولین کمیته ها

مدیر آموزش:دکتر تورج مرادی

رئیس هیئت علمی: دکتر حسین اعتضادی

کمیته درمان آموزشی و سوپرویژن: دکتر تورج مرادی

کمیته دروس:

  • کمیته دروس روانکاوی: دکتر حسین اعتضادی ، دکترتورج مرادی و دکتر ادوارد نرسسیان
  • کمیته دروس رواندرمانی تحلیلی: خانم محبوبه مهین زعیم
  • کمیته دروس رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین: دکتر تورج مرادی

کمیته پیشرفت: خانم ياسمن اكرامي

کمیته درمان عموم: خانم شروین قیصر

کمیته باز آموزی : خانم محبوبه مهین زعیم

کمیته گروه های مطالعاتی: دكتر نگین فاطمی

کمیته پژوهش: دکتر شهلا پزشک

کمیته نشر : خانم پیمانه بهرامی

کمیته سخنرانی‌ها و آموزش‌هاي كوتاه مدت باليني : خانم دکتر سارا طراوتی

کمیته روانکاوی برای عموم: دکتر اکرم روشندل زاده

کمیته روانکاوی سازمانی: [ اعلام خواهد شد]

کمیته روانکاوی در گفت و گو با هنر و ادبيات: دکتر سید جواد میری

كميته سينما و روانكاوي: [اعلام خواهد شد]

کمیته شهرستان ها: [اعلام خواهد شد]

کمیته پذیرش: جمعی از اعضای هیئت علمی

کمیته نظارت: جمعی از اعضای هیئت علمی​