هیئت علمی

هیئت علمی

اعضای هیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران

هیئت علمی ارشد

دکتر حسین اعتضادی (روانکاو از امریکا) (رئیس هیئت علمی)

دكتر مارکوس فا (روانكاو از سوئیس)

دكتر الكساندر لرمن (روانكاو از امريكا)

دکتر تورج مرادی (روانکاو از امریکا)

دکتر ادوارد نرسسیان (روانکاو از امریکا)

دکتر میرییم استیل ( روانکاو از امریکا)

هیئت علمی کامل

خانم ياسمن اكرامي (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

آقای کاووس بصیری ( رواندرمانگر تحلیلی از امریکا )

آقاي محمد دهگانپور (رواندرمانگر تحلیلی از كانادا)

خانم فاطمه مجتهدزاده (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم مینا ملانقی (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم محبوبه مهین زعیم (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم دکتر شهلا نیمرودی (روانکاو از امریکا)

هیئت علمی پیوسته

دکتر مریم امیری (رواندرمانگر تحلیلی از امریکا)

آقای رحمت الله صالحی (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

دکتر سارا طراوتی(رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم زهرا نظری (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم رزیتا نیلچیان (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

دستياران هيئت علمی

دكتر كامران جعفري‌نژاد (دانش‌پژوه رواندرماني تحليلي در شرف فارغ التحصیلی از انستيتو)

دکتر نگین فاطمی (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

اعضای هیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران

اعضای علمی دیگر

کمک مدرسین آموزشی :

خانم دلارام آقا محمد

خانم پیمانه بهرامی

خانم سودابه رستمی

خانم دکتر اکرم روشندل زاده

خانم اسرا شریفی

آقای سید علی علوی

خانم شروین قیصر

خانم زهره کریمی

خانم الناز یاری

مدرس مهمان

دکتر شهرام شایگانی (روانکاو از نروژ)