ما

ما

خانواده انستیتو روانکاوی تهران از اعضای هیئت علمی، دانش پژوهان ، پرسنل اداری و اعضای افتخاری بین المللی روانکاو تشکیل شده است.

هدف غایی ما کمک به رشد مردم وطن مان ایران است. این مهم را اول به خودمان توسط تعهد به انصاف و صداقت عاطفی در ارتباطات مان با همدیگر معطوف می کنیم تا سپس بتوانیم در یک فضای روانی سالم و زنده دل در انستیتو، آموزش و درمان علمی و درجه یکی را در این مرزو بوم به ارمغان بیاوریم.

ریشه های ما

پس از تلاش های بی نتیجه در مورد راه اندازی آموزش تحلیلی در دانشگاه، با استفاده از تبصره “تحلیلی” که با همت، خدا خیرشان دهد، جناب آقای میرمحمد صادقی به قوانین کلینیک های تخصصی سازمان بهزیستی اضافه شده بود، انستیتو روانکاوی تهران در سال 1385 توسط دکتر تورج مرادی ، روانکاو از امریکا، به عنوان اولین انستیتوی روانکاوی در ایران تاسیس گردید.

دوران سختی پس از تاسیس طی شد . یاران قدیمی آقایان اصغر بدایع و ابراهیم شهبازپور حمایت های فراموش نشدنی از ما کردند. خانم دکتر گهر همایون پور یک ترم با ما بودند و کمک کردند.

چندی نگذشت که جناب آقای دکتر حسین اعتضادی ، روانکاو از امریکا و اولین روانکاو اطفال ایرانی جهان، و عضو هیئت علمی انستیتو روانکاوی فیلادلفیا به کمک ما آمدند و کشتی را روی آب نگه داشتند. ساعتها تدریس و سوپرویژن بی دریغ و افتخاری ارائه دادند و در مقام رئیس هیئت علمی انستیتو،کمیته آموزش را با رهنمود های ایشان ترقی دادیم. ایشان از یک سال بعد از تاسیس تا کنون درکنار ما بوده اند و هستند. دکتر ادوارد نرسسیان  روانکاو از امریکا و عضو هیئت علمی انستیتو روانکاوی نیویورک نیز خیلی زود ملحق شدند و کمک های آموزشی بسیار گرانقدری از ایشان دریافت کردیم. دکتر دیوید ترمن روانکاو از امریکا، شاگرد کوهات، عضو هیئت علمی و رئیس وقت انستیتو روانکاوی شیکاگو نیز وارد شدند و دست ما را گرفتند. همچنین چندین روانکاو بین المللی با شهرت جهانی با آموزش های افتخاری باعث غنی تر شدن تجربه آموزشی در انستیتو شدند.

دانش پژوهان دوره های اول رواندرمانی تحلیلی، خانم ها یاسمن اکرامی، مرضیه ذکری، دکتر نگین فاطمی، فاطمه مجتهد زاده، مینا ملانقی و محبوبه مهین زعیم و آقای دکتر کامران جعفری نژاد با از خود گذشتگی های بی کران و احساس تعلق، نسل های مدرسین و درمانگران تحلیلی درست بعد از خود را درمان کردند و آموزش دادند و کمیته ها را آغاز کردند.

در حال حاضر انستیتو  بیش از 20 عضو هیئت علمی  و 120 دانش پژوه دارد و از زمان تاسیس تا به حال دوازده دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی و پنج دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی را برگزار کرده است.


تجربیات دیگران درباره ما

  • تجربیات دانشجویان ما (تصویری، صوتی، نوشتاری)
  • تجربیات مراجعین ما (نوشتاری)
  • کامنت ها در رسانه های اجتماعی (نوشتاری)
  • ارزیابی سازمان های داخلی و بین المللی از ما (تصویری)