معرفی دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

معرفی دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی


معرفی دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

اهداف دوره آشنایی

(الف) این دوره جوابگوی افرادی است که مایلند با رویکرد تحلیلی آشنا شوند، هم با مبانی مقدماتی در تئوری و تکنیک در این رویکرد و هم با تجربه آن توسط دریافت درمان شخصی.

(ب) این دوره فرصتی ایجاد می کند تا فرد شرکت کننده و انستیتو با یکدیگر آشنا شوند تا هر یک بتوانند راجع به ادامه آموزش و پذیرش در یکی از دوره های زیر تصمیم بگیرند:

 1. دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی
 2. دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی
 3. دوره اصلی روانکاوی

(ج) در ضمن افرادی که پیشینه روانشناسی، مشاوره یا پزشکی ندارند ولی علاقه مند به آشنایی مقدماتی با روانکاوی هستند می توانند در این دوره شرکت کنند و در کلاس های تئوری روانکاوی (1) و (2) ثبت نام کنند.لازم به ذکر است که هیچ نوع مدرک یا گواهی بابت گذراندن چنین کلاس هایی داده نخواهد شد.

شرایط پذیرش

1پيش نياز تحصيلي
 • حداقل دانشجوی ترم سوم فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا
 • حداقل پزشك عمومی
 • اخذ گواهي مدرك فوق ليسانس براي  شروع انترنی در دوره های بعدی الزامي است.
2شخصيتانستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند، استقبال می‌کند.
3مصاحبهموفقیت در جلسات مصاحبه با کمیته پذیرش

دونوع پذیرش

دو وجهی (کلاسهای تئوری و تکنیک و درمان شخصی)

یک وجهی (کلاسهای تئوری و تکنیک)

۱- دانش پژوه در آموزش دو‌ وجهی: متقاضی پذیرفته شده می تواند کلاس های دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی و درمان شخصی خود را با یکی از درمانگران انستیتو آغاز کند. البته به علت محدودیت انستیتو در ارائه درمان شخصی، توانایی انستیتو در ارائه وقت به همگی در ترم اول قابل تضمین نیست.

پذیرفته شده اگر درمانش را با درمانگر دیگری خارج از انستیتو قبلا آغاز کرده می تواند با وی ادامه دهد. منتهی اگر پس از تکمیل دوره آشنایی به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی پذیرش شود، لازم است با یکی از درمانگران انستیتو، ۲۵۰ ساعت درمان خود را آغاز کند.

باید در نظر داشت که ورود به دوره آشنایی، پذیرش به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی را تضمین نمی‌کند و دانش پژوه و انستیتو هریک در پایان ترم اول دوره آشنایی یا دوم می تواند نسبت به ادامه آموزش در انستیتو تصمیم بگیرند.

۲- دانش پژوه در آموزش یک وجهی: این گروه از پذیرفته شدگان هم صلاحیت ورود به دوره آشنایی را دارند. منتهی بدلیل عدم اطمینان کمیته پذیرش در مورد تناسب شخصیتی دانش پژوه با رویکرد تحلیلی و یا در مورد آمادگی شخصی وی برای ادامه این آموزش از نظر مالی یا شرایط زندگی و ورود به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی، دانش پژوه می تواند در کلاس های دوره آشنایی بدون دریافت درمان شخصی از انستیتو شرکت کند. (باید در نظر داشت که ورود به دوره آشنایی، پذیرش به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی را تضمین نمی‌کند. و دانش پژوه و انستیتو هریک در پایان ترم اول دوره آشنایی یا دوم می توانند نسبت به ادامه آموزش در انستیتو تصمیم بگیرند. )

برنامه درسی دوره آشنایی

ترم اول (الف)

1- تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

 

2- مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (1.5 واحد) (9 جلسه 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

 

3- مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌ (1) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

 

4- تکنیک (1) تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا (1)

 

5- تئوری تکنیک (1) (الف): (1.5 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

 • قوانین و اخلاق حرفه ای
 • انتقال، انتقال متقابل
ترم اول (ب)

1- تئوری روانکاوی (1) اصول بنیادین در روانکاوی (ب): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

 

2مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب): (1.5  واحد) (9 جلسه 2  ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

 

3مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

 

4- تکنیک (1) تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا (1)

 

5- تئوری تکنیک (1) (1.5 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • قوانین و اخلاق حرفه ای
 • انتقال، انتقال متقابل
ترم دوم (الف)

1- تئوری روانکاوی (2) (الف) (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

 

2- کنفرانس case بالینی (الف) (1.5 واحد) (9 جلسه 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

 

3- مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)   

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

 

4- تکنیک (2) تمرین مهارت‌های اولیه (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)   

 • – پیگردی تاریخی
 • – پیگردی معنا
 • – دنبال کردن تداعی های بیمار (1)

 

5- تئوری تکنیک (2) (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته) 

 • مقاومت‌
 • مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان
ترم دوم (ب)

1- تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

 

2- کنفرانس case بالینی (ب): (1.5 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

 

3- مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

 

4- تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)   

 • تم اصلی
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران

5- تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 1.5 ساعته)     

 • تشخیص افتراقی‌
 • تعبیر خواب