معرفی دوره روانکاوی

دوره روانکاوی

ویژگی های خاص آموزشی در این مرکز

* آموزش و مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی و دوره روانکاوی در انستیتو روانکاوی تهران مورد تایید جوامع بین المللی روانکاوی (ECPP و IFPS) قرار گرفته است. این کسب صلاحیت پس از اعتبار سنجی علمی (Accreditation) که توسط بازدید و ارزیابی های مکرر نمایندگان این جوامع طی سالهای 1390 تا 1393 انجام شد بدست آمد.

* انستیتو روانکاوی تهران اولین و تنها مرکزی است در ایران که آموزش تحلیلی با رویکرد روانشناسی خویشتن (SELF PSYCHOLOGY) را به صورت منسجم و کاربردی تعلیم می دهد.

* بیش از 1500 فیلم از جلسات درمان تحلیلی که در انستیتو از طریق آینه یکطرفه ضبط شده اند.

*  تمركز فراوان بركلاس‌هاي باليني و تكنيكی (نمونه ای مشاهده کنید)

* مشاهده بيماران از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* سوپرويژن زنده دانش‌پژوهان و کاندیدها از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* امکان فعالیت دانش پژوهان در كميته‌هاي مختلف مانند: کمیته دروس، نشر، سينما و روانكاوي، روانكاوي در گفت و گو با هنر و ادبيات، روانكاوي براي عموم، روانکاوی سازمانی و پژوهش. (نمونه ای مشاهده کنید)

     * دسترسي به مرکز مرجع:

  – آرشيو گسترده ای از فیلم های جلسات درمانی، کلاس های آموزشی و سخنرانی های بالینی.                                                        

-دسترسی به کتابخانه فیزیکی با بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و دسترسی آنلاین به  تمام مقالات روانکاوی از قرن 19 تا اکنون. (عکس)

*آموزش مهارت‌هاي پايه‌اي (گوش دادن، پيگردي، همدلي، دنبال كردن مشتقات ناخودآگاه و پيدا كردن تم اصلي)

 * حضور روانكاوان برجسته دنيا به عنوان اعضاي افتخاري انستيتو: ما از حمايت و رهنمودهای آنها برای آموزش و رشد مجموعه خود بسيار خرسند هستيم. قصد داريم در آينده اين نوع حضور را در حوزه روانكاوي كودك نيز به ارمغان بياوريم.

*آموزش به شهرستان: حضوری و آنلاین

شرایط پذیرش

1

پيش نياز تحصيلي

 •  حداقل مدرک فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا
 •  حداقل پزشک عمومی

2

پیش نیاز آموزشی در انستیتو

 •  تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی یا
 •  تکمیل دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی یا
 •  گذراندن دو سال اول دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا
 •  تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

3

شخصيت

دارای شخصیتی بالغ، توانمند، با استعداد و مناسب

4

انگليسي

تسلط نسبتاً خوب به زبان انگليسي (اکثر متون مفصل خواندنی در دست ترجمه هستند) اما برخی هیئت علمی به انگلیسی تدریس خواهند کرد.

5

مصاحبه

 •  موفقیت در جلسات مصاحبه با کمیته پذیرش قبل از ورود به “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی “
 •  موفقیت در مصاحبه های کمیته پیشرفت قبل از ورود به این دوره جدید و توصیه آنها به کمیته پذیرش
 •  موفقیت در مصاحبه های کمیته پذیرش و توصیه آنها به کمیته آموزش
 •  تائید نهایی کمیته آموزش

 

آموزش سه وجهی

 1. روانکاوی شخصی: 300 ساعت و حداقل 4 بار درهفته
 2. روانکاوی تحت نظارت: روانکاوی 3 بیمار که حداقل 4 بار در هفته دیده می شوند همراه با 200 ساعت سوپرویژن فردی با 3 سوپروایزر
 3. تئوری و تکنیک: 6 سال: 71 واحد (958 ساعت آموزش/ 1278 ساعت واحدی)

برنامه درسی

[کلاس های ستاره دار قبلاٌ در دوره آشنایی (یک ستاره) و یا قبلاٌ یا همزمان با دوره رواندرمانی تحلیلی‌(دوستاره) برداشته شده اند یا می شوند.

ترم اول (الف)

1*- تئوری روانکاوی (1) (الف):  اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.    

2-تئوری روانکاوی (2)(الف) منتخبی از متون فروید: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

3- رشد (1)(الف): نوزادی و تحقیقات روی نوزادان، دلبستگی (5/0 واحد)(9جلسه 45 دقیقه ای)

4*. مشاهده فیلم های جلسات  مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

5*. مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

6*. تکنیک (1) (الف):تمرین مهارت‌های اولیه  (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) 

 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب
 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا

7*. تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • چهارچوب درمانی
 • اتحاد درمانی
ترم اول (ب)

1*. تئوری روانکاوی (1) (ب):  اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

2-تئوری روانکاوی (2)(ب):  منتخبی از متون فروید (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

3- رشد (1)(الف): نوزادی و تحقیقات روی نوزادان، دلبستگی (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

4*.مشاهده فیلم های جلسات  مستمر یک درمان تحلیلی (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

(بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

5*.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

6*. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه   (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب
 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا (1)
ترم دوم (الف)

1.تئوری روانکاوی (3) (الف): روانشناسی Ego (1واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)

2.مقالات کلاسیک در تکنیک، جو تحلیلی، چهارچوب و قوانین اخلاقی(الف): (5/0 واحد)(9جلسه 45 دقیقه ای)

3*.تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1واحد) ( 9 جلسه 5/1ساعته)

 • پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران

4*.مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد

ترم دوم (ب)

1.تئوری روانکاوی (3) (ب): روانشناسی Ego (1واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

2.مقالات کلاسیک در تکنیک، جو تحلیلی، چهارچوب و قوانین اخلاقی(ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):     

3*- تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

 •  پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 • مواجهه سازی
 •  مداخله در بحران

4*.مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد

ترم سوم (الف)
 1. رشد (2)(الف): نوپایی، اوایل کودکی و دوره نهفتگی(5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)

3*- تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه(2): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

 • پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران

2.تعبیر خواب (الف): (5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)

ترم سوم (ب)

1.رشد (2)(ب): نوپایی، اوایل کودکی و دوره نهفتگی(5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)

2*- تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

 • پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران
 1. تعبیر خواب(ب): (5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)
ترم چهارم (الف)

1.تئوری روانکاوی (4)(الف): (ملانی کلاین و (British Object Relations  (1 واحد)

(9جلسه 5/1 ساعته)

کوهات و روانشناسی خویشتن      

2.رشد (3) (الف): نوجوانی و اوایل بزرگسالی(1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 1. ** مشاهده زنده درمان (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

   با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک  (3) (الف) و تئوری تکنیک         (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4.** تکنیک(3) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)

   مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی    که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:

 • دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
 • ناخودآگاه، مشتقات ناخودآگاه تجربی و ضمنی
 • تم اصلی (2)
 • همدلی

5.* سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی(1)(الف): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه یا کاندید برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم چهارم (ب)

1.تئوری روانکاوی (4)(ب): (ملانی کلاین و (British Object Relations  (1 واحد)

(9جلسه 5/1 ساعته)

2.رشد (3)(ب): نوجوانی و اوایل بزرگسالی(1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

 1. ** مشاهده زنده درمان (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

   با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک  (3) (الف) و تئوری تکنیک         (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4.** تکنیک(3) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه(3) (1 واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)

    مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:

 • دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
 • ناخودآگاه، مشتقات ناخودآگاه تجربی و ضمنی
 • تم اصلی (2)
 • همدلی

5.* سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی(1) (ب): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه یا کاندید برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم پنجم (الف)

1.آسیب شناسی روانی(1) (الف):  اختلالات خویشتن در سطح بالا، trauma  (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

 1. 2. تئوری های عمل درمانی (الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
ترم پنجم (ب)

1.آسیب شناسی روانی(1) (ب):  اختلالات خویشتن در سطح بالا، trauma  (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

 1. 2. تئوری های عمل درمانی (ب): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
ترم ششم (الف)

1.تئوری روانکاوی (5)(الف): سالیوان  کلاینی‌های مدرن و American Object Relations (1 واحد )

(9جلسه 5/1 ساعته)

2.آسیب‌شناسی روانی (2)(الف): اختلالات رشدی زود هنگام (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

ترم ششم (ب)

1.تئوری روانکاوی (5)(ب): سالیوان  کلاینی‌های مدرن و American Object Relations (1 واحد )

(9جلسه 5/1 ساعته)

2.آسیب‌شناسی روانی (2)(ب): اختلالات رشدی زود هنگام (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

ترم هفتم (الف)
 1. 1. کنفرانس ادامه دار Case‌های بالینی (1)(الف): (1 واحد )(9جلسه 5/1 ساعته)

2.تئوری روانکاوی (6)(الف):  Independent School of Object Relations (I)   (1 واحد )

(9جلسه 5/1 ساعته)

 1. ** سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2)(الف): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)

کاندیدها در این کلاس، در صورت آمادگی,  می‌توانند سوپرویژن زنده دریافت کنند و یا در صورت امکان تعدادی از جلسات کلاس‌ها به تحلیل جزئیات تکنیک در فیلم‌های درمانی اختصاص داده خواهد شد.

4.**انتقال متقابل(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

در این کلاس کاندیدها در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن مقالات کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .

ترم هفتم (ب)
 1. 1. کنفرانس ادامه دار Case‌های بالینی (1)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

2.تئوری روانکاوی (6)(ب):  Independent School of Object Relations (I)   (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

 1. ** سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2)(ب): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)

کاندیدها در این کلاس، در صورت آمادگی,  می‌توانند سوپرویژن زنده دریافت کنند و یا در صورت امکان تعدادی از جلسات کلاس‌ها به تحلیل جزئیات تکنیک در فیلم‌های درمانی اختصاص داده خواهد شد.

4.**انتقال متقابل(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

در این کلاس کاندیدها در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن مقالات کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد

ترم هشتم (الف)
 1. 1. خواب در کار بالینی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (2)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

3.**خاتمه زودرس درمان(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

امکان دارد که کاندیدها در اوایل کار بالینی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا “درس” و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .

ترم هشتم (ب)
 1. 1. خواب در کار بالینی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (2)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

3.**خاتمه زودرس درمان(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

امکان دارد که کاندیدها در اوایل کار بالینی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا “درس” و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود.

ترم نهم (الف)

1.تئوری روانکاوی (7)(الف): Independent School of Object Relations (II)   (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (3)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم نهم (ب)

1.تئوری روانکاوی (7)(ب): Independent School of Object Relations (II)   (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (3)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم دهم (الف)

1.فرایند تحلیلی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (4)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم دهم (ب)

1.فرایند تحلیلی(ب): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (4)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم یازدهم (الف)

1.تئوری روانکاوی (8)(الف): روانشناسی خویشتن: (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

 1. 2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (5)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
 2. **مقاله نویسی جهت گزارش موردی(الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

در صورتی که مقاله تا آخر این ترم تکمیل نشود، کاندید لازم است این کلاس را بدون کسب واحد در ترم دوازدهم تکرارکند.

ترم یازدهم (ب)

1.تئوری روانکاوی (8)(ب): روانشناسی خویشتن: (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

 1. 2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (5)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
 2. **مقاله نویسی جهت گزارش موردی(ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

در صورتی که مقاله تا آخر این ترم تکمیل نشود، کاندید لازم است این کلاس را بدون کسب واحد در ترم دوازدهم تکرارکند.

ترم دوازدهم (الف)

1.تئوری روانکاوی (8)(الف): روانشناسی خویشتن معاصر، رویکردهای جدید در روانکاوی (1 واحد ) (9 جلسه 5/1 ساعته)

 1. 2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (6)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
ترم دوازدهم (ب)

1.تئوری روانکاوی (8)(ب): روانشناسی خویشتن معاصر، رویکردهای جدید در روانکاوی (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

 1. 2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (6) (ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

زمان دوره ها و کلاس ها

کلاسهای دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی روزهای شنبه  و دوشنبه ساعات 16 الی 20 یا چهارشنبه ساعات 16 الی 20 و پنجشنبه 9 الی 13 تشکیل می شوند.

کلاسهای دوره روانکاوی روزهای یکشنبه برگزار می شوند. کلاسهای مشترک با دوره آشنایی و رواندرمانی تحلیلی در روزها و ساعات بالا تشکیل می شوند.

هر سال تحصیلی از دو ترم پاییز و زمستان تشکیل شده است.

هر ترم آموزشی از 2 نیم ترم 9 هفته ای تشکیل شده است.

بین هر 2 نیم ترم دو هفته تعطیل است. بین ترم زمستان و ترم پاییز تعطیلات تابستانی به مدت 2 ماه است.

ترم پاییز اول مهر ماه و ترم زمستان در اواخر بهمن ماه آغاز می گردند.

هزینه های آموزشی

هزینه های آموزشی در انستیتو از هزینه واحدهای درسی در هر نیم ترم آموزشی، هزینه درمان شخصی و سوپرویژن فردی و همچنین هزینه عضویت در انستیتو که منابع مرکز مرجع، کتابخانه، آرشیو فیلمها و PEP را در اختیار می گذارد تشکیل شده است. هزینه عضویت به صورت سالیانه تعیین و پرداخت می گردد.

 • پیام به ما برای اطلاعات بیشتر [ج]
 • فرم درخواست برای پذیرش به دوره ها [ج]

 

کمک هزینه از انستیتو: پس از گذراندن شرایط مورد نیاز برای آغاز کسب تجربه بالینی ، هر دانش پژوه دوره رواندرمانی تحلیلی یا کاندید روانکاوی خواهد توانست درمان بیماران را در کلینیک تخصصی انستیتو، با گرفتن سوپرویژن آغاز کند. دانش پژوه از این بخش عملی آموزشی خود 40 تا 60 درصد از ویزیت دریافتی انستیتو بابت درمان بیماران خود و یا ارجاع داده شده به وی را کسب خواهد کرد.

پیام به ما برای اطلاعات بیشتر

روز بازدید و آشنایی با انستیتو

از اشخاصی که مایل به شرکت در دوره‌های آموزشی در انستیتو می‌باشند، در یک روز خاص، یک یا دو بار در سال، به مدت 2 ساعت دعوت می‌شود که به انستیتو تشریف بیاورند تا از موارد زیر مطلع شوند:

1) محل و مکان انستیتو

2) بازدید از کتابخانه، آینه یک طرفه، آرشیو فیلم‌ها و PEP (تمام مقالات در تاریخ روانکاوی)

3) ملاقات با هیئت علمی، هيئت علمي پيوسته و يا مدرسین انستیتو و مطرح کردن تمام سئوالات خود با آنها.

4) ملاقات با عده‌ای از کاندیدها / دانش پژوهان فعلی یا سابق انستیتو و مطرح کردن تمام سئوالات خود با آنها.

5) ملاقات با مسئول امور اداری/ آموزشی انستیتو و مطرح کردن سئوالات خود راجع به شهریه و هزینه‌های دیگر دوره‌های آموزشی.

6) آشنا شدن با جو علمی، فکری و عاطفی انستیتو.

برای دعوت به این برنامه لطفاٌ از قبل با واحد پذیرش انستیتو روانکاوی تهران تماس حاصل فرمائید.