معرفی دوره ارتقا مهارتهای رواندرمانی

دوره ارتقا مهارتهای رواندرمانی

معرفی دوره ارتقا مهارتهای رواندرمانی

شرایط پذیرش

1

پيش نياز تحصيلي

 • فوق ليسانس (یا در مرحله پایان نامه ) در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا
 • حداقل رزیدنت روانپزشکی

2

پیش نیاز آموزشی در انستیتو

تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

3

شخصيت

انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند، استقبال می‌کند.

4

مصاحبه

 • موفقیت در جلسات مصاحبه قبل از ورود به “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی”
 • موفقیت در مصاحبه های کمیته پیشرفت قبل از ورود به این دوره جدید

 

آموزش سه وجهی

1-درمان شخصی (100 ساعت)

2- کلاس های تئوری و تکنیک (یکسان با برنامه درسی دوره آشنایی ، دو ترم: 23( واحد)

3-کسب تجربه بالینی (250 ساعت) همراه با سوپرویژن فردی (50 ساعت)

برنامه درسی

ترم اول (الف)

1-تئوری روانکاوی (1) (الف):  اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):    

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.    
 1. 2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

 1. تکنیک (1) (الف)تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):
 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب

5.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • چهارچوب درمانی
 • اتحاد درمانی
ترم اول (ب)

1-تئوری روانکاوی(1) (ب): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر
 1. 2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

 (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

 1. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا (1)

5.تئوری تکنیک(1) (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • قوانین و اخلاق حرفه ای
 • انتقال، انتقال متقابل
ترم دوم (الف)
 1. تئوری روانکاوی(2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     
 2. کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

 1. مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

 1. تکنیک (2) (الف) : تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    
 • پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)

5.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • مقاومت‌
 • مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان
ترم دوم (ب)
 1. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)  
 2. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

 1. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

 1. تکنیک (2) (ب) : تمرین مهارت‌های اولیه) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    
 • تم اصلی
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران

5.تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • تشخیص افتراقی‌
 • تعبیر خواب