معرفی دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

معرفی دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

ویژگی های خاص آموزشی در این مرکز آموزشی

* آموزش و مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی و دوره روانکاوی در انستیتو روانکاوی تهران مورد تایید جوامع بین المللی روانکاوی (ECPP و IFPS) قرار گرفته است. این کسب صلاحیت پس از اعتبار سنجی علمی (Accreditation) که توسط بازدید و ارزیابی های مکرر نمایندگان این جوامع طی سالهای 1390 تا 1393 انجام شد بدست آمد.

* انستیتو روانکاوی تهران اولین و تنها مرکزی است در ایران که آموزش تحلیلی با رویکرد روانشناسی خویشتن (SELF PSYCHOLOGY) را به صورت منسجم و کاربردی تعلیم می دهد.

* بیش از 1500 فیلم از جلسات درمان تحلیلی که در انستیتو از طریق آینه یکطرفه ضبط شده اند.

*  تمركز فراوان بركلاس‌هاي باليني و تكنيكی (نمونه ای مشاهده کنید)

* مشاهده بيماران از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* سوپرويژن زنده دانش‌پژوهان و کاندیدها از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* امکان فعالیت دانش پژوهان در كميته‌هاي مختلف مانند: کمیته دروس، نشر، سينما و روانكاوي، روانكاوي در گفت و گو با هنر و ادبيات، روانكاوي براي عموم، روانکاوی سازمانی و پژوهش. (نمونه ای مشاهده کنید)

* دسترسي به مرکز مرجع:

  – آرشيو گسترده ای از فیلم های جلسات درمانی، کلاس های آموزشی و سخنرانی های بالینی.                                                         

– دسترسی به کتابخانه فیزیکی با بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و دسترسی آنلاین به  تمام مقالات روانکاوی از قرن 19 تا اکنون. (عکس)

*آموزش مهارت‌هاي پايه‌اي (گوش دادن، پيگردي، همدلي، دنبال كردن مشتقات ناخودآگاه و پيدا كردن تم اصلي)

 * حضور روانكاوان برجسته دنيا به عنوان اعضاي افتخاري انستيتو: ما از حمايت و رهنمودهای آنها برای آموزش و رشد مجموعه خود بسيار خرسند هستيم. قصد داريم در آينده اين نوع حضور را در حوزه روانكاوي كودك نيز به ارمغان بياوريم.

*آموزش به شهرستان: حضوری و آنلاین

شرایط پذیرش

1

پيش نياز تحصيلي

 • حداقل در مرحله پایان نامه فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره  یا
 • حداقل مدرك پزشك عمومی

2

پیش نیاز آموزشی در انستیتو

تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

3

شخصيت

انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند، استقبال می‌کند.

4

مصاحبه

 • موفقیت در جلسات مصاحبه قبل از ورود به “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی”
 • موفقیت در مصاحبه های کمیته پیشرفت قبل از ورود به این دوره جدید

 

آموزش سه وجهی (TRIPARTITE)

1-درمان شخصی (250 ساعت)

2-کسب تجربه بالینی:

      الف-750 ساعت همراه با 150 ساعت سوپرویژن فردی و 100 ساعت سوپرویژن گروهی

      ب- 150 ساعت کار با بیماران سایکوتیک

3-کلاسهای تئوری و تکنیک : 4 سال، 26 کلاس (850 ساعت آموزش/1134 ساعت واحدی)

برنامه درسی

تقسیم بندی نظری – عملی کلاس‌ها:

تعداد کل واحدها: 63 واحد (850 ساعت آموزش/1134 ساعت واحدی)

 1. 1. تئوری روانکاوی: 12 واحد / 5 کلاس
 2. 2. تئوری تکنیک: 7 واحد / 3 کلاس
 3. 3. تکنیک رواندرمانی تحلیلی: 41 واحد / 17 کلاس

الف: مشاهده فیلم درمانی: 6 واحد/ 3 کلاس

ب: مشاهده فیلمهای جلسات  مستمر یک درمان تحلیلی: 3 واحد/ 1 کلاس

ج: مشاهده زنده درمان: 3 واحد/ 1 کلاس

د: تمرین مهارت‌های اولیه: 6 واحد/ 3 کلاس

ه: کنفرانس case بالینی: 3 واحد/ 1 کلاس

و: supervision زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی: 8 واحد/ 2 کلاس

ز: تکنیک پیشرفته : 6 واحد /3 کلاس

    اختلالات مرزی و بیماران سخت: 2 واحد

    انتقال متقابل: 2 واحد

    خاتمه زودرس درمان: 2 واحد

         م: سوپرویژن گروهی: 6 واحد/ 3 کلاس

4.مقاله نویسی جهت گزارش موردی(پایان نامه): 3 واحد/ 1 کلاس

کلاس ها: (کلاسهای ستاره دار در دوره آشنایی تکمیل شده اند)

ترم اول (الف)

1*.تئوری روانکاوی (1) (الف):  اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.    

2*. مشاهده فیلم های جلسات  مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3*.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

4*. تکنیک (1) (الف):تمرین مهارت‌های اولیه  (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب

5*.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • چهارچوب درمانی
 • اتحاد درمانی
ترم اول (ب)

1*.تئوری روانکاوی (ب): (1) اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی  
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
 • آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

2*. مشاهده فیلم های جلسات  مستمر یک درمان تحلیلی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3*.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته): (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

4*. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه   (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا (1)

5*.تئوری تکنیک(1) (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 • قوانین و اخلاق حرفه ای
 • انتقال، انتقال متقابل
ترم دوم (الف)

1*. تئوری روانکاوی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

2*. کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

3*. مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4*. تکنیک (2) (الف)  : تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

 • پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)

5*.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • مقاومت‌
 • مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان
ترم دوم (ب)

1*. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

2*. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

3*. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4*. تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • تم اصلی
 • مواجهه سازی
 • مداخله در بحران

5*.تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • تشخیص افتراقی‌
 • تعبیر خواب
ترم سوم (الف)

1.تئوری روانکاوی (3) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

کلاین2 و وینی کات3

 1. 2. تئوری تکنیک (3) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)
 • مراحل درمان
 • تئوری درمان
ترم سوم (ب)

1.تئوری روانکاوی (3) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

وینی کات

 1. 2. تئوری تکنیک (3) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)
 • مداخله
 • تعبیر
 • هم اجرایی
ترم چهارم (الف)
 1. 1. تئوری روانکاوی (4) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

کوهات4 و روانشناسی خویشتن5

 1. 2. تکنیک(3) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه(3) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)    

    مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:

 • دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
 • ناخودآگاه
 • مشتقات ناخودآگاه
 • تجربی و ضمنی

3مشاهده فیلم درمان (3) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):  (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک  (3) (الف) و تئوری تکنیک (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم چهارم (ب)
 1. 1. تئوری روانکاوی (4) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

کوهات و روانشناسی خویشتن

 1. 2. تکنیک(3) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه(3): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)  

    مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند: همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:

 • دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
 • تم اصلی
 • همدلی

3مشاهده فیلم درمان (3) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته): (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک  (3) (ب) و تئوری تکنیک (3) (ب) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم پنجم (الف)

1.تئوری روانکاوی (5) (الف) : مقالات معاصر (1): (1 واحد) (5/1 ساعت)  

مقالات مهم معاصر در رویکردهای زیر مطالعه خواهند شد:

 • روانشناسی خویشتن معاصر
 • بینا درونیت
 • روانکاوی ارتباطی
 • نئو کلاینی ها
 • پسا مدرن  
 1. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (1) (الف): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم پنجم (ب)

1.تئوری روانکاوی (5)(ب): مقالات معاصر (1): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

مقالات مهم معاصر در رویکردهای زیر مطالعه خواهند شد:

 • روانشناسی خویشتن 
 • بینا درونیت
 • روانکاوی ارتباطی
 • نئو کلاینی ها
 • پسا مدرن  
 1. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (1) (ب): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز از این مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم ششم (الف)

1.اختلالات مرزی و بیماران سخت(الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 •  تشخیص بیماران اختلالات مرزی

2.سوپرویژن گروهی(1) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

ترم ششم (ب)

1.اختلالات مرزی و بیماران سخت(ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • بیماران “انگار که”
 • درمان بیماران اختلالات مرزی

2.سوپرویژن گروهی(1) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

ترم هفتم (الف)

1.خاتمه زودرس درمان(الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

امکان دارد که دانش پژوهان در حین انترنی  خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا “درس” و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .

2 .سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2) (الف): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

سوپرویژن گروهی(2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)   

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

 1. مقاله نویسی جهت گزارش موردی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

پیش نیاز: 500 ساعت کسب تجربه بالینی + بیماری برای پایان نامه انتخاب شود که حداقل 50 جلسه درمانی را گذرانده باشد.  این کلاس کمک می کند که دانش پژوه روش مقاله موردی نوشتن را فرا گیرد و پایان نامه خود را تکمیل کند.

پایان نامه در انستیتو روانکاوی تهران به مثابه یک مقاله گزارش موردی قابل چاپ در یک ژورنال روانکاوی می باشد. در صورتی که مقاله دانش پژوه در این ترم تکمیل نشود، او لازم است این کلاس را مجددا در ترم هشتم بدون کسب واحد درسی تکرار کند.

ترم هفتم (ب)

1.خاتمه زودرس درمان(ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

امکان دارد که دانش پژوهان در حین انترنی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا “درس” و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .

2 .سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2) (ب): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)

هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

سوپرویژن گروهی(2) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

 1. مقاله نویسی جهت گزارش موردی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعته)

پیش نیاز: 500 ساعت کسب تجربه بالینی + بیماری برای پایان نامه انتخاب شود که حداقل 50 جلسه درمانی را گذرانده باشد.  این کلاس کمک می کند که دانش پژوه روش مقاله موردی نوشتن را فرا گیرد و پایان نامه خود را تکمیل کند.

پایان نامه در انستیتو روانکاوی تهران به مثابه یک مقاله گزارش موردی قابل چاپ در یک ژورنال روانکاوی می باشد. در صورتی که مقاله دانش پژوه در این ترم تکمیل نشود، او لازم است این کلاس را مجددا در ترم هشتم بدون کسب واحد درسی تکرار کند.

ترم هشتم (الف)

1.انتقال متقابل (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

در این کلاس دانش پژوهان در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن متون کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .

2.مشاهده زنده درمان (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

مشاهده زنده درمانگر (یکی از اعضاء هیئت علمی کامل یا ارشد انستیتو) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن.

3.سوپرویژن گروهی(3) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

ترم هشتم (ب)

1.انتقال متقابل (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

در این کلاس دانش پژوهان در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن متون کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .

2.مشاهده زنده درمان (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه  2  ساعته)

 مشاهده زنده درمانگر (یکی از اعضاء هیئت علمی کامل یا ارشد انستیتو) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن.

3.سوپرویژن گروهی(3) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

تبصره: درصورت عدم تکمیل نیازهای آموزشی برای فارغ التحصیلی بعد از 4 سال، دانش پژوه یکسال دیگر فرصت دارد و کلاسهای زیر را باید بگذراند:

ترم نهم (الف)

فوق دروس (1)(الف) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • تعبیرخواب

فوق دروس (2)(الف) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)     

 • متونی درخصوص جسم و روان
 • مختصری در خصوص سایکوفارماکولوی و اورژانس های روانپزشکی
ترم نهم (ب)

فوق دروس (1)(ب) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

 • تعبیرخواب

فوق دروس (2)(ب) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)      

 • متونی درخصوص جسم و روان
 • مختصری در خصوص سایکوفارماکولوی و اورژانس های روانپزشکی

1- basic skills

2- confrontation

3- Kline

4- Winnicott

5- Kohut

6- self psychology