قوانین درمانی

قوانین درمانی

4-3- اخلاق حرفه‌ای برگرفته از [1]IPA

انجمن بین المللی روانکاوی

اصول اخلاقی و روش‌های اجرایی

برای تمام روانکاوان و کاندیدها

 1. رازداری: روانکاوان به محرمانه بودن اطلاعات و مدارک مرتبط با بیمارانشان احترام گذارده و رازدار باقی می‌مانند.
 2. ارتباط‌های مالی روانکاو: تمام ویزیت‌ها و ارتباط‌های مالی را قبل از شروع روانکاوی، باید به طور کاملاً شفاف به اطلاع و توافق بیمار برساند؛ یا در صورت تغییر در حق ویزیت، روانکاو باید از قبل به اطلاع و توافق بیمار برساند. معاملات تجاری بین روانکاوان و بیمارانشان نباید انجام گیرد.
 3. فشار روانی: روانکاو نباید از جایگاه حرفه‌ای، قدرت یا اطلاعات محرمانه خود در مورد بیمارش برای فشار آوردن روانی روی وی به خاطر انتفاع خود یا هیچ شخص سومی استفاده کند.
 4. ارتباط‌های جنسی: روانکاو نباید هر نوع ارتباط جنسی با بیمار یا  کاندیدی که تحت درمان یا Supervision  وی هست را درخواست کند یا داشته باشد.
 5. رابطه داوطلبانه: رابطه بیمار با روانکاو کاملا داوطلبانه است و بیمار در هر زمانی می‌تواند درمان را قطع کند یا دنبال درمان یا مشورت دیگری برود.
 6. اتمام درمان: در اتمام رابطه درمانی روانکاو باید با توافق دو طرفه درمان را قطع کند؛ ولی اگر روانکاو به هر حال تصمیم بگیرد که درمان  بیمار را خاتمه دهد، باید به نیازهای درمانی و درخواست های معقول بیمار برای گرفتن اطلاعات در مورد منابع دیگر درمان که امکان پذیر هستند، جوابگو باشد. در صورت لزوم روانکاو باید قدم‌های لازم را برای محافظت از بیمار و از جامعه بردارد.
 7. تقویت مهارت‌ها: روانکاو باید درباره رشد و توسعه علمی و حرفه‌ای در ارتباط با روانکاوی و کاربرد آنها در انجام روانکاوی مطلع باقی بماند.
 8. آسیب دیدگی حرفه‌ای: روانکاو در صورت وجود شواهد محکمی که  دچار رفتارهایی شده است که نشان دهنده‌ی عدم توانایی در انجام مناسب وظایف حرفه‌اش باشد باید به صورت محرمانه به بخش مربوطه در سازمان عضو اطلاع دهد.
 9. اصالت حرفه‌ای: روانکاو نباید سهل انگارانه یا با سوء نیت و بدخواهی به آبروی هر شخص، هر سازمانی و روانکاوان دیگر صدمه بزند. روانکاو نباید در صورت عدم وجود شرایط ویژه و دلایل آشکار در ارزیابی های دیگر همکاران به عمد مداخله کند.
 10. صداقت: روانکاو با در نظر گرفتن محدودیت‌های حرفه‌ای و معقول، با هر بیماری رابطه‌ای صادقانه و شفاف نگه خواهد داشت. بیماران یا خانواده‌های آنان را گمراه نخواهد کرد و به هیچ اقدام سودجویانه، فریبکارانه یا اغفال کننده نسبت به آنها دست نخواهد زد.
 11. استمرار: روانکاو قبل از مرگ یا در دسترس نبودن خود، با در نظر گرفتن اصل رازداری اطلاعات بیمار، باید شرایط لازم برای اطلاع رسانی به وی را ایجاد کند، (که شامل راه‌هایی برای ادامه درمان باشد).

 ​