بلاگ

دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

دسترسی سریع

دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

اهداف دوره :

(الف) این دوره جوابگوی افرادی است که مایلند با رویکرد تحلیلی آشنا شوند ؛ هم مبانی مقدماتی تئوری و تکنیک در این رویکرد و هم تجربه آن توسط دریافت درمان شخصی.

(ب) این دوره فرصتی ایجاد می کند تا فرد شرکت کننده و انستیتو با یکدیگر آشنا شوند تا هر یک بتوانند راجع به ادامه آموزش و پذیرش در یکی از دوره های زیر تصمیم بگیرند:

            الف ) دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی

            ب) دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

            ج) دوره اصلی روانکاوی

طول دوره :

یک سال

 

آموزش دو وجهی :

 1. درمان شخصی
 2. کلاس های تئوری و تکنیک

جزئیات آموزشی :

 1. درمان شخصی:شامل حداقل 50 ساعت درمان ، حداقل هفته‌ای یک بار که قبل یا از ابتدای آموزش با یک درمانگر آموزشی انستیتو در داخل کشور آغاز گردد. حداکثر یک ماه بعد از شروع آموزش و ترم آموزشی دانشجو لازم است درمانگر خود را انتخاب کند.  
 2. کلاس‌های تئوری و تکنیک:2 ترم ، 21 واحد (که با سال اول دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یکسان است).

محتوای درسی هر ترم در دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

ترم اول:

 1. 1.تئوری روانکاوی(1): (100 دقیقه) (2 واحد) :

آشنایی با روانکاوی ، منتخبی از متون کلاسیک روانکاوی و مروری بر مکاتب روانکاوی

 1. 2.مشاهده زنده درمان(1) : (150 دقیقه) (3 واحد)

مشاهده زنده جلسات درمانی بیمار و درمانگر ( یکی از اعضاء هیئت علمی انستیتو ) توسط آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن

3.مشاهده فیلم درمانی (1): (100 دقیقه) ( 2 واحد )

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) و تئوري تكنيك (1) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

 1. 4.تکنیک(1) :تمرین مهارت‌های اولیه(Basic Skills) (75 دقیقه) (1/5 واحد)
 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب
 • پیگردی احساس
 • پیگردی معنا(1)

5.تئوری تکنیک(1) : (100 دقیقه) ( 2 واحد)

– چهارچوب درمانی

– اتحاد درمانی

– قوانین و اخلاق حرفه‌ای

– انتقال، انتقال متقابل

ترم دوم :

 1. 1.تئوری روانکاوی(2): (2 واحد):

رشد عاطفی و تئوری های دلبستگی (Attachment)

 1. کنفرانسcase بالینی : (3 واحد)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده و با نگاه تحلیلی راجع به آنها آشنا شده و بحث خواهد شد.

 1. مشاهده فیلم های درمانی(2) : (2 واحد)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) و تکنیک (2) به نمایش در می آید .

 1. تکنیک(2) : تمرین مهارت‌های اولیه :(1/5 واحد)
 •  پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 •  Confrontation
 •  مداخله در بحران

5.تئوری تکنیک (2): (2 واحد)

– مقاومت‌

– مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان

– تشخیص افتراقی

– تعبیر خواب

شرایط تکمیل دوره :

 1. کسب معدل حداقلB در کلاسها
 2. ارائه یک گزارش کتبی با موضوع”جمع بندی تجربه خود از رویکرد تحلیلی”،حداقل نمرهB

توجه: بدیهی است تکمیل این دوره به معنای رواندرمانگر تحلیلی یا روانکاو شدن، مدرک تحصیلی ، یا مجوز کار در این رشته نیست؛ بلکه صرفاً نشان دهنده شرکت در یک دوره آشنایی مقدماتی با رویکرد تحلیلی است .

به دانشجویان پس از تکمیل دوره، گواهی شرکت در “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی اعطا می گردد.

تقویم ترم های آموزشی

کلاس‌ها در دو روز برگزار می شود:

چهارشنبه ها: ساعت 16 الی 20:30

پنج شنبه ها: ساعت 8 الی 13

ترم زمستان: هفته ی آخر بهمن + 3 هفته اول اسفند + 14 هفته (که در صورت امکان بلافاصله بعد از 13 فروردین آغاز گردد)

تعطیلات تابستان: مرداد و شهریور

ترم پائیز: اوایل مهر تا اواسط بهمن

تعطیلی ما بین ترم: 2 هفته

هزینه های آموزشی جدید

شهریه ثابت جدید : ترمی 500/000 تومان، سال دوم به بعد سالی 10 تا 20 درصد اضافه می گردد.

هزینه جدید برای هر واحد درسی: 125،000 تومان (سال اول)؛ سال دوم به بعد سالی 10 تا 20 درصد اضافه می گردد.

پرداخت شهریه به شیوه‌ی قسط بندی در هر ترم: فقط برای دانشجویان عزیزی که توانایی پرداخت کامل شهریه را به صورت کامل نداشته باشند، بعد از بررسی و تایید مسئول هماهنگی های آموزشی قابل انجام است.

هزینه‌ی درمان شخصی: قابل مذاکره با درمانگر/ روانکاو.

شرایط قسط بندی شهریه

درخواست قسط بندی شهریه را دانشجو به مسئول هماهنگی های آموزشی به طور کتبی باید ارائه کند تا پس از بررسی و موافقت ، دانشجو به همراه فرم تایید شده درخواست قسط بندی، به هماهنگی های آموزشی مراجعه و فرم قسط بندی را تکمیل و تاریخ های سررسید قسط‌ها را مشخص می‌کند.

قسط بندی به شکل ترمیک انجام می‌شود: در زمان ثبت نام برای شروع هر ترم تحصیلی نصف مبلغ شهریه همان ترم به عنوان قسط اول شهریه ثبت نام دریافت می‌شود و باقی مانده شهریه در دو قسط مساوی طی مدت 14 هفته باید پرداخت شود. مهلت پرداخت  قسط دوم 7 هفته از تاریخ سر رسید مطابق با تاریخ شروع قسط بندی و مهلت پرداخت قسط سوم 14 هفته پس از تاریخ شروع سررسید می‌باشد،که توسط مسئول هماهنگی های آموزشی تعیین می‌شود .نصف مبلغ شهریه اگر باقی مانده اعشاری داشت به سمت پایین گرد می‌شود.

برای هر قسط که باید هر 7 هفته پرداخت شود اگر یک هفته تاریخ پرداخت سر رسید قسط از زمان مقرر به تعویق بیفتد مبلغ قسط به همراه دیر کرد یک هفته‌ای محاسبه می‌شود و چنانچه دانشجو مبلغ هر قسط را (به همراه دیر کرد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط) پرداخت نکند از ادامه شرکت در کلاس‌ها محروم و از روند آموزشی انستیتو کنار گذاشته خواهد شد.

اطلاعیه: روش ورود به دوره های آموزشی در انستیتوبطور کلی: برای ورود به هر یک از دوره های آموزشی انستیتو ابتدا لازم است که دانشجو در دوره یک ساله “آشنایی با رویکرد تحلیلی” پذیرفته شود و آن را بگذراند. پس از آن، در صورت تمایل دانشجو و پذیرش انستیتو، می تواند وارد دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی شود و یا می تواند برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی اقدام نماید.

 

بنابراین پس از گذراندن “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی”، دانشجو با چند وضعیت می تواند روبرو شود :
1. دانشجو صرفاً خواهان همین دوره بوده است و در صورت تکمیل موفقیت آمیز آن گواهی انستیتو برای این دوره را دریافت خواهد کرد.
2. دانشجو علاقه مند به تکمیل “دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی” است. بنابراین تمایل دارد که پس از گذراندن “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی” ، یک سال دیگر که شامل انترنی و سوپرویژن است را نیز بگذراند . در این صورت پس از مصاحبه مجدد و پذیرش توسط کمیته پیشرفت می تواند، سال دوم را نیز شروع کند و در پایان گواهی خود در “دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره ” را دریافت کند.
توجه: متقاضی اگر پزشک عمومی است نمی تواند وارد سال دوم شود، یعنی نمی تواند وارد “دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی” گردد.
3. دانشجو پس از گذراندن “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی” و پس از ارزیابی خویش راجع به انستیتو و همچنین برآورد خویش از تناسب شخصیتی خود برای کار تحلیلی تصمیم می گیرد که تقاضای ورود به و تکمیل “دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی” یا ورود به “دوره اصلی روانکاوی” را داشته باشد.

(الف) کمیته پیشرفت پس از مصاحبه و ارزیابی عملکرد متقاضی ، آمادگی وی و تناسب شخصیتی او برای کار تحلیلی، او را در دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی می پذیرد. متقاضی از سال دوم این دوره آغاز می کند چون توسط گذراندن “دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی” سال اول را گذرانده است.

(ب) کمیته پیشرفت و کمیته پذیرش پس از مصاحبه و ارزیابی عملکرد متقاضی ، آمادگی وی و تناسب شخصیتی او برای کار تحلیلی ، او را برای ورود به دوره آموزش اصلی روانکاوی می پذیرند.

(ج) کمیته پیشرفت (و کمیته پذیرش برای دوره اصلی روانکاوی ) مصاحبه و ارزیابی می کند و او را برای دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی نمی پذیرد. تصریح می شود که تصمیم راجع به عدم ادامه آموزش دانش پژوه در انستیتو در هر مقطعی و هر زمانی حق مسلم هر یک از طرفین است و می تواند یک طرفه و به هر دلیلی از جانب چه دانش پژوه و چه انستیتو اتخاذ شود و هیچ طرف حق اعتراض ندارد.  متقاضی می تواند در صورت تمایل خویش و پذیرش کمیته پیشرفت، یک سال دیگر آموزش ببیند، و در این صورت “دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی” را تکمیل کند و سپس گواهی خود را در این دوره کسب کند. در صورت تمایل، پس از تکمیل “دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی”فرد دوباره می تواند درخواست بررسی مجدد برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی را ارائه دهد.

4. راه دیگری هم برای تقاضای ورود به دوره اصلی روانکاوی وجود دارد. دانشجویی که وارد دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی شده است، می تواند پس از پایان 2 سال از این دوره یا در خاتمه این دوره و دریافت گواهی آن تقاضای ورود به دوره اصلی روانکاوی را داشته باشد.

پذیرش در دوره

(رجوع کنید به صفحه پذیرش دانشجو)

– شرایط پذیرش :

1 پيش نياز تحصيلي
 • حداقل دانشجوی فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا
 •    دانشجوی پزشكي

*اخذ گواهي مدرك فوق ليسانس براي ادامه آموزش و ورود به

دوره های بعدی ،برای شروع انترني الزامي است.

2 شخصيت انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند، استقبال می‌کند.
3 مصاحبه

موفقیت در جلسات مصاحبه با کمیته پذیرش

 

* در ضمن افرادی که پیشینه روانشناسی، مشاوره یا پزشکی ندارند ولی علاقه مند به آشنایی مقدماتی با روانکاوی هستند می توانند در این دوره شرکت کنند و در کلاس های تئوری روانکاوی (1) و (2)، تئوری تکنیک (1) و تمرین مهارتها (1) ثبت نام کنند و درمان شخصی نیز کسب کنند. لازم به ذکر است که هیچ نوع مدرک یا گواهی بابت گذراندن چنین کلاس هایی داده نخواهد شد.

نظر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *